Project Quand

Quand is een artistic research project van schrijver/ontwerper Jorrit Thijn & creatief technisch ontwerper Tony Schuite, in co-productie met het Lectoraat Performatieve Maakprocessen en de School of Theater van de HKU. Onderzoek en onderwijs komen in dit project op natuurlijke wijze samen en versterken elkaar.

Het project begon in 2016 als een klein onderzoek naar het bezielen van niet levende entiteiten en mondde uit in dit grotere onderzoek naar betekenisvolle interactieve verhalen.

Voor Quand is een stabiel apparatus ontwikkeld, waarin telkens nieuwe content wordt gemaakt voor verschillende performances.

Verspreid over 4 locaties van de HKU in Utrecht zijn 4 blackboxen met elkaar verbonden. In elke blackbox is 1 performer aanwezig. Via tracking technologie wordt de positie van de performer in de ene blackbox doorgegeven aan de andere 3 blackboxen. Deze positie wordt op de vloer geprojecteerd door beamers. In alle 4 de blackboxen is dan 1 performer fysiek aanwezig en de geprojecteerde representatie van de andere 3 performers via licht op de vloer.

In het stabiele apparatus van Quand wordt onderzoek gedaan naar verschillende verschijnselen. De fragmentatie van de performers in fysieke aanwezigheid en geprojecteerde representaties is een onderzoek naar disembodied theatre. De ontwikkeling van het stabiele apparatus is een onderzoek naar de invloed van technologische mogelijkheden op betekenisvorming tijdens het creatieve maakproces. En de verschillende performances in hetzelfde stabiele apparatus zijn een onderzoek naar betekenisvolle interactieve narratieven.

Voor het project Quand zijn verschillende performances gemaakt, door theatermakers en studenten, in wisselende samenwerkingen. Telkens blijft het apparatus tamelijk stabiel van vorm, maar de content wisselt wel. Er kunnen steeds nieuwe verhalen verteld worden, nieuwe verbindingen worden gelegd en nieuwe vormen van interactie ontworpen. Elke performance is daardoor uniek.